Stichting House of Esports

Stichting House of Esports is ontstaan vanuit de behoefte van diverse stakeholders in de esportsmarkt om meer draagvlak te creeren in Nederland voor esports als sport en als onderdeel van de maatschappij.

Esports en gamen maakt een onlosmakelijk deel uit van de hedendaagse lifestyle. Een combinatie van sport, cultuur, entertainment met sport, games, muziek, social media, mode en uitgaan.

Esports heeft veel potentie maar moet op de juiste manier gefaciliteerd worden. Er is behoefte aan structuur binnen de gefragmenteerde esportsmarkt.

Acceptatie is de key naar succes. Om geaccepteerd te worden moeten een aantal vooroordelen en stigma’s weggenomen worden door onderbouwd aan te geven welke rol esports speelt in het leven van aankomende generaties als onderdeel van hun lifestyle.

Stichting House of Esports wil dit bewerkstelligen door middel van 3 pijlers:

  • Esports als sport
  • Esports als maatschappelijk vliegwiel
  • Esports als Commercieel middel om vanuit bedrijven de doelgroep te bereiken

Op deze manier moet de maatschappelijke waarde die esports kan bieden naar voren komen. Vanuit deze maatschappelijke waarde willen wij de sport faciliteren, ondersteunen en naar een hoger niveau brengen.

We kiezen daarbij voor zowel topsport als breedtesport als leisure activiteiten.

House of Esports beweegt zich op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven, de community en de esports stakeholders. “HOES” vervult de rol van makelaar en verbindt partijen door een toegevoegde waarde te bieden aan elke partner.